QUẬN 2 - KHU DÂN CƯ THẠNH MỸ LỢI 157,975 HA (KHU 143HA CŨ)

Collection Name:
Author:
Published Year:
Publisher:
Publisher Location:
Scale 1:
Description: QUY HOẠCH PHÂN KHU (ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ) TỶ LỆ 1/2000
User: HO DANG
Created on: 06/08/2020
Reference: Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Tags:
Views: 488