QUẬN 2 - ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT (QUY HOẠCH PHÂN KHU) - TỶ LỆ 1/2 KHU DÂN CƯ THẠNH MỸ LỢI

Collection Name:
Author:
Published Year:
Publisher:
Publisher Location:
Scale 1:
Description:
User: HO DANG
Created on: 06/08/2020
Reference: Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Tags:
Views: 435